​ORGANISATION

Danske Kirkedages struktur

Danske Kirkedage ledes af Danske Kirkedages styrelse. Valg til Danske Kirkedages styrelse sker på Danske Kirkers Råds årsmøde, hvor medlemmer af Danske Kirkedage inviteres til at deltage.

Kompetencen til at arrangere Danske Kirkedage forvaltes af en komité, der typisk nedsættes i den by/region, hvor Danske Kirkedage næste gang afvikles, f.eks. Danske Kirkedage i Aalborg i 2013 og Danske Kirkedage i København i 2016.

Organisatorisk og i perioderne mellem at Danske Kirkedage finder sted (hvert tredje år) er Danske Kirkedage en del af Danske Kirkers Råds arbejde.

Spørgsmål kan rettes til sekretær for Danske Kirkedages styrelse, Mads Christoffersen. Se www.danskekirkersraad.dk